Матеріали дванадцятої всеукраїнської конференції студентів і молодих науковців "Інформатика, інформаційні системи та технології" 3 квітня 2015 р.

Програма

Збірка тез IIS&T-2015

 

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Наукові керівники:

 

завідувач кафедри прикладної математики та інформатики

ІФМ ПНПУ імені К.Д.Ушинського, д.т.н., проф. Т.Л. Мазурок,

завідувач кафедри математичного забезпечення комп’ютерних систем ІМЕМ

 

ОНУ імені І.І.Мечникова, д.т.н., проф. Є.В.Малахов

 

Оргкомітет:

Голови:

 

Ректор ПНПУ імені К. Д. Ушинського, дійсний член АПН України,

 

д.психол.н., проф. О.Я.Чебикін

Заступники голови:

 

Проректор з наукової роботи ПНПУ імені К.Д.Ушинського, д.п.н., доц. T. І. Койчева

Директор ІМЕМ ОНУ імені І.І.Мечникова, к.ф-м.н., проф. В.Є. Круглов

 

Члени оргкомітету:

 

д.т.н., проф.

д.т.н., проф.

к.ф-м.н., доц.

к.ф-м.н., доц.

к.т.н., доц.

Є.В. Малахов

Ю.О.Гунченко

Ю.М.Крапівний

Т.І.Петрушина

О.К.Ширшков

д.т.н., проф.

к.пед.н., доц.

к.пед.н., доц.

к.ф.-м.н.

ст.. викладач

Т.Л. Мазурок

Л.С.Сметаніна

Л.В.Брескіна

О.П.Бойко

О.І.Шувалова