Матеріали вісімнадцятої Всеукраїнської конференції студентів і молодих науковців "Інформатика, інформаційні системи та технології" квітень 2021 р.

Програма 2022

Збірка тез 2022 

 

 


ПІДСУМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ НА ОФІЦІЙНОМУ САЙТІ УНІВЕРСИТЕТУ УШИНСЬКОГО

Наукові керівники:

завідувачка кафедри прикладної математики та інформатики фізико-математичного факультету Університету Ушинського, д. т. н., проф. Т. Л. Мазурок,

завідувач кафедри математичного забезпечення комп’ютерних систем факультету математики, фізики та інформаційних технологій ОНУ імені І. І. Мечникова, д. т. н., проф. Є. В. Малахов

Оргкомітет: Головa: Ректор Університету Ушинського, д. і. наук, доц. А. В. Красножон

Заступники голови:

Проректор з наукової роботи Університету Ушинського, д. політ. н., проф. Г.В. Музиченко

Декан факультету математики, фізики та інформаційних технологій ОНУ імені І. І. Мечникова, д. ф-м. н., проф. Ю. А. Ніцук

Члени оргкомітету:

д. т. н., проф. д. т. н., проф. к. ф-м. н., доц. к. ф-м. н., доц. ст. викл. PhD, associated prof. (Poland) Є. В. Малахов Ю. О. Гунченко Ю. М. Крапівний Т. І. Петрушина В. А. Корабльов A. Rychlik д. т. н., проф. к. п. н., доц. к. п. н., доц. к. ф.-м. н. ст. викл. Т. Л. Мазурок А. О. Яновський Л. В. Брескіна О. П. Бойко О. І. Шувалова