Матеріали тринадцятої Всеукраїнської конференції студентів і молодих науковців "Інформатика, інформаційні системи та технології" 8 квітня 2016 р.

Програма

Збірка тез IIS&T-2016

 

ФОТОГАЛЕРЕЯ

 

Наукові керівники:

 

завідувач кафедри прикладної математики та інформатики

 

фізико-математичного факультету ПНПУ імені К. Д. Ушинського, д. т. н., проф. Т. Л. Мазурок,

завідувач кафедри математичного забезпечення комп’ютерних систем ІМЕМ

 

ОНУ імені І. І. Мечникова, д. т. н., проф. Є. В. Малахов

 

Оргкомітет:

Голови:

 

Ректор ПНПУ імені К. Д. Ушинського, дійсний член АПН України,

 

д. псих. н., проф. О. Я. Чебикін

Заступники голови:

 

Проректор з наукової роботи ПНПУ імені К. Д. Ушинського, д. п. н., проф. T. І. Койчева

Директор ІМЕМ ОНУ імені І. І. Мечникова, к. ф-м. н., проф. В. Є. Круглов

 

Члени оргкомітету:

д. т. н., проф.

д. т. н., проф.

к. ф-м. н., доц.

к. ф-м. н., доц.

ст. викл.

Є. В. Малахов

Ю. О. Гунченко

Ю. М. Крапівний

Т. І. Петрушина

В. А. Корабльов

д. т. н., проф.

к. п. н., доц.

к. п. н., доц.

к. ф.-м. н.

ст. викл.

Т. Л. Мазурок

Л. С. Сметаніна

Л. В. Брескіна

О. П. Бойко

О. І. Шувалова