Матеріали шістнадцятої Всеукраїнської конференції студентів і молодих науковців "Інформатика, інформаційні системи та технології" 19 квітня 2019 р.

Програма

Збірка тез IIS&T-2019

 

 

 

Наукові керівники:

 

завідувач кафедри прикладної математики та інформатики

 

фізико-математичного факультету Університету Ушинського, д. т. н., проф. Т. Л. Мазурок,

завідувач кафедри математичного забезпечення комп’ютерних систем факультету

 

математики, фізики та інформаційних технологій

ОНУ імені І. І. Мечникова, д. т. н., проф. Є. В. Малахов

 

Оргкомітет:

Головa:

 

Ректор Університету Ушинського, дійсний член АПН України,

 

д. псих. н., проф. О. Я. Чебикін

Заступники голови:

 

Проректор з наукової роботи Університету Ушинського, д. п. н., проф. T. І. Койчева

Декан факультету математики, фізики та інформаційних технологій ОНУ імені

 

І. І. Мечникова, к. ф-м. н., проф. В. Є. Круглов

 

Члени оргкомітету:

д. т. н., проф.

д. т. н., проф.

к. ф-м. н., доц.

к. ф-м. н., доц.

ст. викл.

Є. В. Малахов

Ю. О. Гунченко

Ю. М. Крапівний

Т. І. Петрушина

В. А. Корабльов

д. т. н., проф.

к. п. н., доц.

к. п. н., доц.

к. ф.-м. н.

ст. викл.

Т. Л. Мазурок

А. О. Яновський

Л. В. Брескіна

О. П. Бойко

О. І. Шувалова